en
Forfattere

H.C. Andersen forsvinder!

OBS – vær opmærksom på:

 1. at der medfølger opfølgningsopgaver som en del af undervisningsforløbet. De findes i lærervejledningen, som du kan downloade nederst.
 2. at undervisningsforløbet er et supplement til et besøg i museet på egen hånd. Eleverne ser ikke udstillingen i forbindelse med undervisningsforløbet. Kontakt museum@odense.dk for at booke et besøg i selve museet i tillæg til undervisningsforløbet.

I undervisningsforløbet ”H.C. Andersen forsvinder!” møder eleverne en mere kompleks og dybdegående beskrivelse af H.C. Andersen end den, de fleste kender. Vi stiller åbne og kritiske spørgsmål til Andersens helt særlige selviscenesættelsesevne. Vi fordyber os i nogle af Andersens litterære greb i hans eventyrverden, men også i hans biografier. Vi laver sjove, engagerende og reflekterende øvelser, der introducerer nye måder at læse H.C. Andersen på. Efter undervisningsforløbet anbefaler vi, at I omkostningsfrit besøger museet på egen hånd.

De fleste vil mene, at de kender H.C. Andersen. Den fattige dreng, der blev en berømt forfatter med høj hat og som skrev ”Den grimme Ælling”, der handlede om ham selv. Men virkeligheden er ofte en anden.

Der findes mange myter om H.C. Andersen. Faktisk var han selv med til at skabe en mytisk og tvetydig tåge omkring sin person. Forskere beskriver, hvordan det skarpe billede af H.C. Andersen gradvist forsvinder, jo dybere de graver i hans biografier og eventyr. H.C. Andersen stod aldrig i vejen for et godt eventyr – heller ikke i sine biografier. Samtidig beskrev han ved flere lejligheder, at ikke engang han kunne finde ud af, hvem han  var.

Alligevel var han usædvanligt dygtigt til at iscenesætte sig selv, endda på mange forskellige måder. Han havde en yderst veludviklet sans for at spille på de rigtige tangenter i de rigtige sammenhænge.

I både sine breve, sine eventyr, på fotografier og i sin kunst eksperimenterede han med fremstå i forskellige lys. Måske søgte han at finde det bedst mulige lys. Og hvis vi skal være helt ærlige: Gør vi så ikke alle sammen netop det? Og måske er det ikke så skidt endda?

I ”H.C. Andersens forsvinder” fordyber vi os i nogle af Andersens tvetydigheder i både eventyr og biografier. Vi stiller åbne og undrende spørgsmål og forsøger sammen at nå frem til nye erkendelser om Andersen, verden … og os selv? Vi perspektiverer vi til de mekanismer, der findes overalt omkring os i dag. For er der slet ikke noget godt at sige om de, i nutiden meget udskældte, såkaldte ”falske” selviscenesættelser?

Emner i forløbet

Forløbet underbygger at eleverne:

 • Reflekterer over Andersens tvetydige selviscenesætteler i både biografi- og eventyrværker – og hvordan dette kan perspektiveres til nutiden
 • Reflekterer over museal formidling af Andersen og generelt
 • Arbejder metodisk med tekster igennem kreative arbejdsprocesser
 • Arbejder metodisk med anvendelse af relevante litterære metoder
 • Arbejder metodisk med litteratur-, kultur-, og bevidsthedshistoriske perspektiveringer
Dogmer for Læringsuniverset i H.C. Andersens Hus

Alle undervisningsforløb i H.C. Andersens Hus skal:

 • Have rod i Andersens liv, værker og tænkning
 • Benytte museets autentisitet.
 • Være samskabende
 • Opfylde relevante fagformål og læringsplanstemaer

Læs mere om vores Læringsprofil her

Entré til museet

Prisen for undervisningsforløbet dækker det specifikke undervisningsforløb, herunder formidler og materialer.

Entréen til museet er gratis for børn og voksne, når besøget sker som et led i undervisningen eller institutionsbesøg.*

Den gratis entre gælder for følgende grupper og uddannelser:

 • Børn, pædagoger og dagplejere fra dagplejegrupper, vuggestuer, børnehaver og SFO’er.
 • Elever, studerende, lærere, undervisere og pædagogiske personale fra grundskoler, gymnasiale uddannelser, øvrige videregående uddannelser og VUC (voksen-undervisnings-centre).
 • Integrationsskoler (sprogskoler og sociale netværk under temaet integration i Odense Kommune).
 • Lærere og pædagogisk personale har ligeledes gratis adgang i forbindelse med forberedelse af et besøg. Lærere og undervisere skal medbringe dokumentation i forbindelse med forberedelse. Dokumentation kan være en udfyldt EAN-blanket eller en rekvisition fra skolens kontor.
 • Hjemmeundervisere, der ønsker at besøge museet, skal fremvise dokumentation. Dette kan være et skriv fra kommunen, hvor det bekræftes, at man hjemmeunderviser, eller et medlemsbevis fra foreningen ”Fri Læring”. Der gives gratis adgang til én hjemmeunderviser pr. barn.

*Der gives ikke gratis entre i weekender og skoleferier.