en
Forfattere

Kommunikation i vikingetiden: Fjenden kommer! Lad bålene blusse!

Fjenden kommer! Lad bålene blusse! – Et undervisningsforløb for 4.-6. klasse om vikingetidens kommunikation.

Hvordan gav vikingerne hinanden beskeder over lange afstande? I dag bruger vi bare vores telefon eller computer, når vi skal fortælle noget til nogen, der er langt væk. Men hvordan gjorde vikingerne det så? I dette undervisningsmateriale skal eleverne gøres meget klogere på, hvordan man kommunikerede i vikingetiden.

Indledningsvist skal eleverne arbejde i en videns fase, hvor de introduceres for forløbet og opnår en faglig viden omkring bavnehøje og vikingetidens kommunikation.

Dernæst indeholder materialet en række forslag til undervisningsaktiviteter, som vil give eleverne et praksisnært indblik i historien, blandt andet skal de arbejde med historiske kort, stednavne og selv danne vikingetidens kommunikationslinjer ved hjælp af bål eller lommelygter.

Hent materialet

Formidlingsarrangementet: Fjenden kommer! Lad bålene blusse!

Fjenden kommer! Lad bålene blusse!” var et eksperimentelt forsøg på at genskabe og afprøve vikingetidens kommunikationsform over store afstande. Det var samtidig en mulighed for det moderne menneske til at reflektere over fortidens kommunikationsmuligheder i en tid uden mobiler, internet og sociale medier. Arrangementet fandt sted på Nordfyn og i Nordjylland d. 8. november 2017 kl. 17.

Deltagerne i projektet (skolebørn og den øvrige offentlighed) er blevet inddraget både som aktivt udførende og observerende og registrerende under udførelsen af projektet. Deltagernes observationer omkring anvendeligheden af kommunikation vha. bavner over større afstande blev efterfølgende anvendt i det videnskabelige arbejde for en bedre forståelse af vikingetidens varslingssystem i praksis.

Projektet viste generelt, at systemet med at sende signaler vha. bavner fungerede. På ca. 10 minutter var der således sendt signal fra Fyns Hoved via Munkebo til Odense og Ladby. En moderne faktor, der påvirkede resultatet var lysforurening, som fra Fyns Hoved-siden gjorde det vanskeligt at se bålene tættest på Odense pga. byens lys.

Mod forventning kunne bålet på Lindholm Høje eller nærmere skæret fra bålet dog muligvis ses fra Tofthøj øst for Aalborg uagtet lyset fra byen. Imidlertid var det umuligt med 100% sikkerhed præcist at fastslå, om der rent faktisk var tale om bålet eller bare endnu en forstyrrende lyskilde, som blev aktiveret i det aktuelle tidsrum. Det vil således være væsentligt for fremtidige arrangementer af lignende karakter at overveje mulighederne for dokumentation af bålenes synlighed.

Hent rapporten over arrangement her

Forskningsprojektet: From Central Space to Urban Place

I forbindelse med forskningsprojektet “From central space to urban place” har Odense Bys Museer i samarbejde med Østfyns Museer og Nordjyllands Historiske Museum udviklet en række undervisningsmaterialer, der arbejder med forskellige temaer fra jernalder og vikingetid.

Se mere om forskningsprojektet

Forskningsprojektet og materialet er lavet med støtte fra Veluxfonden.