en
Forfattere

Landsbyskæbner for skoler og ungdomsuddannelser

Rundvisning i et 1800-talsliv i Den Fynske Landsby.

I 1837 blev Jørgen Ellegård født i Vigerslev i det hus, der i dag ligger i Den Fynske Landsby. Jørgen er én af de to personer, hvis liv og skæbne I kan komme med på vandring i.

Rundviseren fortæller med udgangspunkt i et af de mennesker, der i virkeligheden har haft sin gang i ét af landsbyens huse, om, hvordan livet var på landet i 1800-tallet fra vugge til grav. Undervejs besøger I forskellige gårde og huse og hører om blandt andet sociale forhold på landet, fattigvæsen, børns forhold, landsbyfællesskab og andelsbevægelsen gennem de mennesker, der levede den gang.

“Landsbyskæbner” er en levende fortælling om et menneske, hvilket gør historien så meget mere nærværende.

Gratis adgang

Entréen til museet er gratis for børn og voksne, når besøget sker som et led i undervisningen eller institutionsbesøg.*

Den gratis entre gælder for følgende grupper og uddannelser:

  • Børn, pædagoger og dagplejere fra dagplejegrupper, vuggestuer, børnehaver og SFO’er.
  • Elever, studerende, lærere, undervisere og pædagogiske personale fra grundskoler, gymnasiale uddannelser, øvrige videregående uddannelser og VUC (voksen-undervisnings-centre).
  • Integrationsskoler (sprogskoler og sociale netværk under temaet integration i Odense Kommune).
  • Lærere og pædagogisk personale har ligeledes gratis adgang i forbindelse med forberedelse af et besøg. Lærere og undervisere skal medbringe dokumentation i forbindelse med forberedelse. Dokumentation kan være en udfyldt EAN-blanket eller en rekvisition fra skolens kontor.
  • Hjemmeundervisere, der ønsker at besøge museet, skal fremvise dokumentation. Dette kan være et skriv fra kommunen, hvor det bekræftes, at man hjemmeunderviser, eller et medlemsbevis fra foreningen ”Fri Læring”. Der gives gratis adgang til én hjemmeunderviser pr. barn.

*Der gives ikke gratis entre i weekender og skoleferier.