en
Forfattere

På eventyr i haven

”På eventyr i haven” fører børnene rundt i museet, i museets have og i Andersens eventyrunivers. Sammen med formidleren går børnene på opdagelse i naturens magi, skaber nye eventyr og giver legen helt nye dimensioner.

Børnene møder formidleren i museets store smukke have. Her introducerer formidleren H.C. Andersens forhold til vores vidunderlige natur igennem spændende og levende fortællinger, der inddrager børnene.

Herefter går børnene på opdagelse i museet og haven sammen med formidleren. Børnene fører an, samtidig med at formidleren sikrer, at børnene får fortalt historier og lyttet til hinanden. Formidleren spørger nysgerrigt til børnenes opdagelser, så sjove dialoger og nye fælles erkendelser opstår.

Bagefter skal børnene skabe et helt nyt eventyr med inspiration fra naturen. Formidleren hjælper dem på vej og skaber gode rammer, så børnene kan bruge den frie leg som et værktøj i eventyrfortællingen.

Børnene skal være udenfor under dele af undervisningsforløbet, så tag tøj på efter vejret.

Emner i forløbet

Forløbet underbygger at børnene:

 • kender til H.C. Andersens arbejde med naturen i sine eventyr
 • kan reflektere over de historier og fortællinger, der altid findes i legen
 • udvikler sprog, der bidrager til, at børnene kan forstå sig selv, hinanden og deres omverden (pædagogisk mål)
 • får en kulturel oplevelse, både som tilskuere og aktive deltagere, som stimulerer børnenes engagement, fantasi, kreativitet og nysgerrighed (pædagogisk mål)
 • Eleven har viden om måder at undersøge natur på (fællesmål)
 • Eleven kan veksle mellem at lytte og udtrykke sig (fællesmål)
Dogmer for Læringsuniverset i H.C. Andersens Hus

Alle undervisningsforløb i H.C. Andersens Hus skal:

 • Have rod i Andersens liv, værker og tænkning
 • Benytte museets autentisitet.
 • Være samskabende
 • Opfylde relevante fagformål og læringsplanstemaer

Læs mere om vores Læringsprofil her

Entré til museet

Prisen for undervisningsforløbet dækker det specifikke undervisningsforløb, herunder formidler og materialer.

Entréen til museet er gratis for børn og voksne, når besøget sker som et led i undervisningen eller institutionsbesøg.*

Den gratis entre gælder for følgende grupper og uddannelser:

 • Børn, pædagoger og dagplejere fra dagplejegrupper, vuggestuer, børnehaver og SFO’er.
 • Elever, studerende, lærere, undervisere og pædagogiske personale fra grundskoler, gymnasiale uddannelser, øvrige videregående uddannelser og VUC (voksen-undervisnings-centre).
 • Integrationsskoler (sprogskoler og sociale netværk under temaet integration i Odense Kommune).
 • Lærere og pædagogisk personale har ligeledes gratis adgang i forbindelse med forberedelse af et besøg. Lærere og undervisere skal medbringe dokumentation i forbindelse med forberedelse. Dokumentation kan være en udfyldt EAN-blanket eller en rekvisition fra skolens kontor.
 • Hjemmeundervisere, der ønsker at besøge museet, skal fremvise dokumentation. Dette kan være et skriv fra kommunen, hvor det bekræftes, at man hjemmeunderviser, eller et medlemsbevis fra foreningen ”Fri Læring”. Der gives gratis adgang til én hjemmeunderviser pr. barn.

*Der gives ikke gratis entre i weekender og skoleferier.