en
Forfattere

Ringborgene – spillet om magten

Dette undervisningsmateriale giver eleverne et indblik i vikingetidens samfund gennem arbejdet med og omkring de fem danske ringborge.

I materialets første del består af en række korte og let forståelige tekster om Harald Blåtand, handel og råvarer samt ringborgene.

Dernæst er der skitseret tre forslag til lektioner, som arbejder med de tre emne: hierarki, råvarer og ringborge.

Forløbet afsluttes med ”Ringborgsspillet – spillet om magten”, hvor eleverne skal redde riget fra landets fjender gennem en kombination af rollespil, strategiske overvejelser og samarbejde. Gennem spillet skal eleverne anvende deres viden om vikingetidens samfund, reflektere over fortidens forhold og leve sig ind i vikingetiden for at klare sig igennem spillet. Spillet kan lånes gennem CFU.

Om spillets udvikling

Spillet er udviklet i samarbejde med lærerstuderende fra UCL.

De lærerstuderendes modul opgave var formuleret som: ”Udtænk ideer til og udform en prototype til et konkret læremiddel (undervisningsforløb + tilhørende konkrete materialer), der kan ”genrejse” Nonnebakken, ud fra OBMs formulerede ønsker og behov.” De lærerstuderende fik som en del af modulet en introduktion til forskningsprojektet og projektets læringsstrategi samt en rundvisning på Nonnebakken og i vikingetidens Odense, hvor de fik baggrundsviden, som de kunne bruge i udviklingen af deres materialer.

De lærerstuderende præsenterede som afslutningen af deres modul fem forskellige forslag til undervisningsforløb omkring Nonnebakken og ringborgene. Heraf var havde flere grupper forskellige forslag til byvandringer og aktiviteter – og en enkelt gruppe foreslog at lave et klassespil om ringborgene. Ideen var meget gennemarbejdet og var testet på flere klasser med stor succes. Derfor valgte vi at arbejde videre med ideen indledningsvis med de tre lærerstuderende og så herefter færdiggjort at Odense Bys Museer.

Spillet adskilte sig ved at fokusere på selve forudsætningen for de danske ringborge. Det var ikke Nonnebakken i sig selv som var spændende – men dens sammenhæng med Trelleborg, Fyrkat, Aggersborg og Borgring. Det faktum, at Nonnebakken var del af et samlet net, der blev spundet ud over Harald Blåtands rige. Der blev udvalgt tre elementer ved vikingetidens samfund, som vi ønskede at eleverne skulle lære for at kunne forstå hvilken magt ringborgene var udtryk for:

  1. At byggeriet af disse ringborge krævede en stærk kongemagt. For at forstå dette skulle eleverne arbejde med mennesker, roller og hierarki i vikingetiden.
  2. At byggeriet af disse ringborge krævede enorme mængder af råstoffer og ressourcer i form af mennesker, mad og byggematerialer. For at forstå dette skulle eleverne arbejde med handel, håndværk og værdi i vikingetiden.
  3. At eleverne fik et indgående kendskab til alle de fem ringborge og opnåede et indblik i hvorfor ringborgene blev opført.

Igennem en kombination af rollespil, strategiske overvejelser, konkurrencer og samarbejde skal eleverne redde riget fra landets fjender. Eleverne skal anvende deres viden om vikingetidens samfund, reflektere over fortidens forhold og leve sig ind i vikingetiden for at klare sig igennem spillet.

Ringborgsspillet blev undervejs testet på en lang række skoleklasser med stor succes og herefter blev spillet produceret i en endelig udgave. For at kunne sikre at spillet kan komme ud og blive brugt på skolerne er der indgået aftale med Center for undervisningsmidlers afdelinger rundt i Danmark, så der kommer klassesæt ind i deres udlånssamlinger og det dermed er muligt at låne spillet hjem på skolerne.

Forskningsprojektet: From Central Space to Urban Place

I forbindelse med forskningsprojektet “From central space to urban place” har Odense Bys Museer i samarbejde med Østfyns Museer og Nordjyllands Historiske Museum udviklet en række undervisningsmaterialer, der arbejder med forskellige temaer fra jernalder og vikingetid.

Se mere om forskningsprojektet

Forskningsprojektet og materialet er lavet med støtte fra Veluxfonden.