en
Forfattere

Vikingernes dragtsmykker: En kilde til rigdom og tro

Dette undervisningsmateriale arbejder med vikingetiden gennem vikingernes dragtsmykke; fibler.

Materialet består af tre dele:

I den første del findes en række korte og let forståelige tekster om fiblen som genstand. Disse kan bruges som baggrundsviden og give eleverne en introduktion til det videre forløb.

Anden del af materialet indeholder tre forskellige forslag til undervisningsforløb, som hver har deres særlige indgangsvinkel til fiblerne; nordisk mytologi, vikingetidens samfund og vikingetiden symbolikker.

Bagerst finder I forslag til materialer, der kan arbejdes med i billedkunst, samt en række bilag der overvejende består af billeder af fibler, som alle er ægte museumsgenstande og findes i Odense Bys Museers samlinger.

Hent materialet

Det er muligt at låne fibler fra udlånssamlingen på CFU, hvis I ønsker at arbejde med fysiske kilder.

Samarbejde med UCL

Materialet er udviklet i samarbejde med lærerstuderende fra UCL i perioden 2018-2019. Undervisningsaktivteterne i materialet er foreslået og testet af de studerende som et led i deres studie.

Forskningsprojektet: From Central Space to Urban Place

I forbindelse med forskningsprojektet “From central space to urban place” har Odense Bys Museer i samarbejde med Østfyns Museer og Nordjyllands Historiske Museum udviklet en række undervisningsmaterialer, der arbejder med forskellige temaer fra jernalder og vikingetid.

Se mere om forskningsprojektet

Forskningsprojektet og materialet er lavet med støtte fra Veluxfonden.