Der var engang – for ikke så mange år siden – hvor det geografiske perspektiv for museerne i Odense primært var regionalt. Dette afspejlede sig ikke alene i arbejdsfeltet, men også i navne som Fyens Stiftsmuseum, Fyns Kunstmuseum og Den Fynske Landsby. Siden er der sket meget. Den omgivende verden har været i en enorm forandring, og det samme har museerne.

Delegationen fra Seoul i selskab med de danske værter.

Som det er beskrevet i fløjartiklen i sidste års udgave af nærværende årbog, har Odense Bys Museer fuldt fokus på Odense. Gennem nye initiativer, historiske undersøgelser, tiltrækning af turister og gode tilbud til byens borgere forsøger vi at understøtte byens vækstpolitik og dens omdannelse fra stor dansk by til dansk storby. Hermed søger vi at bidrage til, at udviklingen får et historisk perspektiv, og at byens status fremmes i konkurrencen med andre byer. Vores arbejdsfelt er dog ikke alene Odense by, men på flere punkter også nationalt og internationalt. Med kulturhistorisk ansvar for verdenskendte danskere som H.C. Andersen og Carl Nielsen og med faglig ekspertise og betydelige samlinger inden for arkæologi, mediehistorie, migrationshistorie m.m. er det oplagt, at Odense Bys Museers arbejdsfelt geografisk er både Odense og globalt!

Med omkring 50.000 udenlandske besøg alene i H.C. Andersens Hus er Odense allerede godt kendt rundt i verden. Næppe mange andre danske museer har en sammensætning af besøgende som Andersen-museet. I 2014 var næsten 20.000 fjerndistanceturister, altså fra lande som Kina, Japan, Australien, Rusland og USA. Det er en udvikling, som er i stadig udvikling, mens der fra flere af nærområderne som Norge og Sverige er tilbagegang. Det giver derfor på turistområdet god mening, at Odense Bys Museer ikke bare sætter fokus på Odense, men også globalt. Med dette ord menes en verden, som dækker alt fra Asien i øst til Amerika i vest og til Australien og New Zealand i syd.

Odense Bys Museer har gennem adskillige år deltaget i forskellige internationale aktiviteter i form af særudstillinger på rejse, forskningssamarbejde, konferencedeltagelse eller samarbejdsprojekter i EU-regi. Med den stadig større globalisering, Danmarks øgede fokus på samspil og samhandel med andre lande og de særlige indsatser i forhold til BRIKS-landene (Brasilien, Rusland, Indien, Kina og Sydafrika og/eller Sydkorea) har det været helt naturligt for museerne i Odense at hægte sig på denne udvikling. På de næste sider skal jeg give et lille indtryk af, hvad dette globale arbejde kan bestå af. Gennem eksemplerne åbnes forhåbentlig for en forståelse af, hvilke døre for mellemfolkeligt samspil der åbnes, og også hvorledes indsatsen kan bidrage til Danmarks/Odenses muligheder i forhold til tiltrækning af turister. Turismeerhvervet er i enorm vækst verden over.

Selv under de værste kriseår oplevede flere lande øget turisme. Desværre gælder det ikke Danmark, som gennem flere år har mærket især tyske turisters fravalg. Til gengæld har København – og som nævnt også Odense – heldigvis mærket en stigning i turister fra fjerne lande. Disse turister mere end opvejer tabet fra nærområderne for bl.a. H.C. Andersens Hus. Forhåbentlig vil en bedre økonomisk udvikling i Europa bringe nogle af de tabte tilbage igen.

I januar 2014 indgik Odense Bys Museer en samarbejdsaftale med Seoul History Museum. Aftalen indebærer bl.a., at der fra december 2015 og nogle måneder frem skal vises en stor H.C. Andersen-udstilling på museet i Seoul. Initiativet blev taget af borgmesteren i Seoul, som selv fulgte op på aftalen, da han sammen med en 20-mand stor delegation besøgte Odense i august måned. Her underskrev borgmester Park Won-Soon sammen med borgmester Anker Boye en udvidet aftale om et samarbejde mellem de to byer i årene fremover, inklusive den kommende H.C. Andersen-udstilling og en fremtidig eventyr-fortælle-park.

Mens disse linjer skrives, er arbejdet i gang med at detailplanlægge den kommende udstilling. Der er stor interesse herfor fra både sydkoreansk og dansk side, fra officielt hold og fra virksomheder. Blandt de danske kan nævnes LEGO og Mærsk. Ingen tvivl om at udstillingen og dens åbning med markant deltagelse fra det officielle Danmark vil sætte fokus på Odense. Vi kan glæde os over, at H.C. Andersens Hus, hvor alle gæster bliver spurgt om, hvor de kommer fra, i 2014 har haft over 500 gæster fra Sydkorea. Ifølge borgmester Park Won-Soon vil dette tal stige i de kommende år. Den økonomiske udvikling i Sydkorea er meget stærk, og målt i købekraft har sydkoreanerne netop overhalet Danmark. Alle i Sydkorea kender ifølge borgmesteren H.C. Andersen. Nu skal vi bare være med til at fortælle, at Odense er hans hjemby. Det er der ikke så mange i Sydkorea, der ved – endnu!

I starten af februar drog en lille delegation fra Odense Bys Museer til Japan efter invitation fra H.C. Andersen-parken i Funabashi i udkanten af Tokyo. Parken blev påbegyndt for mere end tyve år siden og indeholder flere bygninger, som for en fynbo vil være bekendte: Eskær Skole, Melbyhuset, Brahesborg-laden, Maderup Vindmølle – alle bygninger i Den Fynske Landsby. Arbejdet med at kopiere de mange bygninger i fuld størrelse og meget nøjagtigt indledtes med hjælp af arkitekter og håndværkere fra Odense Bys Museer. Den utroligt flotte park indeholder tillige en skovlegeplads efter dansk forbillede, en kopi af H.C. Andersen-skulpturen i Eventyrhaven, H.C. Andersens Hus’ mindehal og Børnekulturhuset Fyrtøjet – blot i meget større størrelse.

Invitationen er en tilbagevendende begivenhed, hvor repræsentanter fra H.C. Andersens Hus og Børnekulturhuset Fyrtøjet overrækker særlige priser i forbindelse med en storstilet papirklippe-konkurrence afholdt af parken. Efterfølgende besøger vinderne Odense, selvfølgelig med fokus på H.C. Andersen-stederne i byen. For Odense er parken i Funabashi en fantastisk profilering tillige med et meget interessant og udbytterigt samarbejde. Forhåbentlig kan der som opfølgning herpå sættes gang i et udbygget samarbejde med en stor japansk virksomhed, nemlig Andersen Bakery. Denne bagerikæde har hundredvis af butikker i Japan, Shanghai og andre steder i Asien – og også et par stykker i København. De nuværende ejere er meget interesserede heri og kommer ofte i H.C. Andersens Hus. Årsagen til kædens navn er ikke tilfældig. De nuværende ejeres far, som skabte virksomheden, havde i sin ungdom været i Danmark og under sit ophold arbejdet som bager. Ved det forestående besøg i Funabashi-parken i foråret 2015 er det planen at søge at udbygge samarbejdet med Andersen Bakery.

H.C. Andersen-parken i Funabashi i Japan. Filmoptagelser i gang foran kopien af Eskær Skole fra Den Fynske Landsby.
Bogen Hans Christian Andersen in China præsenteres for H.M. Dronningen og den kinesiske præsidentfrue Peng Liyuan af de tre redaktører. Fra højre professor Johs.
Nørregaard Frandsen, professor Sun Jian, Fudan University og museumschef, adj. professor Torben Grøngaard Jeppesen.

Et af de helt store scoops for Odense Bys Museers globale indsats kom i april 2014. Allerede tidligt havde Hoffet varskoet os om et kommende statsbesøg i Kina og samtidig udtrykt ønske om et særligt H.C. Andersen-arrangement. Desværre trak det ud med fastlæggelse af tidspunkt herfor, men i midten af februar fik nærværende skribent en opringning fra hofmarskalen om, at nu gjaldt det, og at der ville være plads i programmet fredag, den 25. april i Beijing. Den allerede planlagte store H.C. Andersen-udstilling, som skulle på turné i Kina i 2014 og 2015, kunne desværre ikke fremskyndes i forhold til den planlagte åbning i september. Så en ny idé måtte fostres. Det blev til, at vi i et tæt samarbejde mellem Hoffet, den danske ambassade i Kina, Det Danske Kulturinstitut i Beijing og Chinese Museum of Women and Children skabte en ”for-udstilling”, som skulle vise, hvad den kommende H.C. Andersen-udstilling skulle indeholde, og samtidig danne rammen om en særlig H.C. Andersen-event af godt en times varighed. Afviklingen skulle foregå i det kinesiske museums store særudstillingslokale.

På ganske kort tid lykkedes det at få stablet en lille udstilling op, som bl.a. via en 3D-film viste en rundtur i den kommende udstilling, gav eksempler på de originale H.C. Andersen-klip, der skulle indgå, og fortalte historien om H.C. Andersen i Kina. Idéen bag den egentlige Andersen-udstilling, som skulle åbne i Beijing i september og derefter på rundtur til en række kinesiske byer, var at fejre 100-året for oversættelsen og udgivelsen af det første af H.C. Andersens eventyr til kinesisk.

Forsiden på China Daily dagen efter H.C. Andersen-eventen i Beijing 25. april 2014.

Med mange gode kræfters hjælp og konkrete bidrag fra bl.a. LEGO og det kinesiske designfirma Tiger skabtes en flot ramme for H.C. Andersen-præsentationen den 25. april. Ud over H.M. Dronningen deltog også den kinesiske præsidents hustru i arrangementet. Hertil naturligvis mange officielt indbudte og ikke mindst et kæmpestort pressekorps. Eventen indledtes med musik ved Livgardens blæsergruppe, hvorefter Dronningen og den kinesiske førstedame, Peng Liyuan, blev vist rundt i udstillingen og fik en introduktion til den kommende, egentlige H.C. Andersen-udstilling. Efterfølgende var der optræden af den danske dansegruppe Pivot baseret på et H.C. Andersen-eventyr. Under arrangementet blev der tillige lejlighed til at præsentere bogen Hans Christian Andersen in China, der havde officiel udgivelse samme dag. Bogen er skrevet af forskere fra Fudan University i Shanghai og Syddansk Universitet med professor Sun Jian, Fudan University, professor Johs. Nørregaard Frandsen, H.C. Andersen Centret ved Syddansk Universitet, og nærværende forfatter som redaktører. H.M. Dronningen har skrevet forordet.

Eventens hovedbegivenhed var dog H.M. Dronningens og den kinesiske førstedames oplæsning af eventyret ”Den Grimme Ælling” på henholdsvis dansk og kinesisk. Først læste Dronningen et afsnit, hvorefter præsidentfruen fortsatte med det næste og så fremdeles. Det blev en begivenhed, som spredtes ud over hele Kina. Mere eller mindre alle aviser bragte billeder og omtaler heraf, og tv-kanalerne havde det som en af dagens helt store begivenheder. Det var et rigtigt eventyr! Som bekendt kender alle kinesere H.C. Andersens eventyr og er meget glade for dem. Dette kombineret med dronningen fra Andersens hjemland, som for mange kinesere står som et eventyrland, og deres egen præsidentfrue, der er en meget populær sangerinde, ja så var scenen sat til en stor mediebegivenhed! Det viste sig efterfølgende, at denne mediehistorie var så stor, at den spredte sig til mange andre lande i Asien. H.C. Andersen-arrangementet i Beijing blev således et ”lucky punch” for vores Andersen-satsning og for Odense, som selvfølgelig blev omtalt i aviserne og på TV – det skulle vi deltagende fra Odense nok sørge for!

Med dette vellykkede arrangement var scenen sat for selve åbningen af den rigtige H.C. Andersen-udstilling. Medarbejdere fra Odense Bys Museer knoklede med at få planer og elementer klar og få alle de originale genstande fra H.C. Andersen-museet bragt forsvarligt til Kina. Først i slutningen af august fik vi den officielle åbningsdag at vide, nemlig den 12. september. På det tidspunkt ville statsminister Helle Thorning-Schmidt være i Kina, og åbningen af Andersen-udstillingen skulle være en af de store pressebegivenheder i den forbindelse. Indvielsen skulle samtidig markere starten på den store danske kultursatsning i Kina, som løber i efteråret 2014 og foråret 2015 under overskriften ”Little Fairy Tale – Big Future”.

Åbningsarrangementet blev en stor succes både publikumsog pressemæssigt. Danmarks statsminister var i storform og holdt en flot tale som det danske bidrag til indvielsen. Herefter deltog Helle Thorning-Schmidt sammen med repræsentanter for den kinesiske regering i en rundtur i udstillingen, ledet af museets direktør og nærværende forfatter. Undervejs bidrog statsministeren med historier om H.C. Andersen til de kinesiske værter. En måneds tid senere markerede kulturmi- nister Marianne Jelved den danske kultursatsning i Kina med et besøg i Beijing og Xi’an. Under opholdet i Beijing gik turen også til Chinese Museum of Women and Children for at se H.C. Andersen-udstillingen. Særligt interessant fandt Marianne Jelved den originale udgave af et af H.C. Andersens eventyr på kinesisk udgivet i 1914. Der er tale om en genfortælling af eventyret om ”Kejserens nye klæder”. Besøget på museet sluttede med overværelse af et lille skuespil opført af børn. Kort tid efter rykkede udstillingen videre til byen Xi’an, hvor den vistes frem til januar 2015 på Xi’an Museum, et stort flot museum i byen med de berømte by med terrakottafigurer.

H.C. Andersen og Odense var også i fokus ved et andet arrangement i Beijing i oktober. Det var under China Fashion Show, hvor Kopenhagen Furs bidrag bestod i præsentationen af fire kollektioner skabt af henholdsvis tre førende kinesiske designere og den danske Birger Christensen. Alle tog udgangspunkt i et af H.C. Andersens eventyr. Illustrationer fra eventyrene skabte den scenografiske ramme. Forinden var jeg blevet bedt om at medvirke ved et pressemøde. I næsten en halv time ville repræsentanter for den kinesiske modepresse høre om H.C. Andersen og om, hvordan jeg så på kombinationen af eventyrene og modeverdenen. Der var hos journalisterne helt tydeligt en meget positiv holdning til H.C. Andersen og et stort ønske om at lære mere om digteren selv og hans eventyrlige liv.

Indvielsen af H.C. Andersen-udstillingen på Chinese Museum of Women and Children, Beijing, 12. september 2014.
På rundtur i H.C. Andersen-udstillingen i forbindelse med åbningen den 12. september 2014.
Kulturminister Marianne Jelved besøger udstillingen i oktober 2014 og præsenteres for den første oversættelse af et H.C. Andersen-eventyr.
Scenografien til eventyret ”Nattergalen” i forbindelse med Kopenhagen Furs præsentation af fire kollektioner ved China Fashion Show, oktober 2014.
Catwalk ved Kopenhagen Furs præsentation ved China Fashion Show i Beijing, oktober 2014. Alle styles var inspireret af H.C. Andersens eventyr.

Næppe var arrangementerne i Beijing afsluttet, før forberedelserne til en stor H.C. Andersen-event i Kinas tredjestørste by, Guangzhou, blev sat i gang. Efter opfordring fra Region Syddanmark blev Odense Bys Museer bedt om at skabe et arrangement, som både kunne markere H.C. Andersen og samtidig fejre tiåret for samarbejdet mellem Guangdong-provinsen og Region Syddanmark. Hurtigt fik vi skabt kontakt til Guangdongs udenrigskontor og til det danske generalkonsulat i Guangzhou. Med stor hjælp fra begge samt fra Det Danske Kulturinstitut i Beijing lykkedes det at få arrangeret et program, som blev afviklet på det nybyggede, store, flotte Guangdong Museum. Denne gang kunne vi ikke trække på hverken Dronning eller førstedame, men en kontakt til den meget kendte tidligere tv-vært Ms Ju Ping, nuværende kanalchef på CCTV, åbnede mange døre. Ms Ju Ping indvilgede i selv at være konferencier ved sceneshowet. Med gode erfaringer fra snart mange aktiviteter i Kina fik vi sammensat et program, som vekslede mellem danske og kinesiske indslag, mellem officielle taler af guvernør og regionsformand, filmklip, H.C. Andersen-teater, børneorkester med 62 musikere, stort børnekor og forelæsning ved professor Johs. Nørregaard Frandsen fra H.C. Andersen Centret.

Shamian Primary School’s Orchestra – i alt 62 børn – spiller ved H.C. Andersen-eventen i december 2014 i Guangzhou.

Arrangementet suppleredes med reception og stande fra danske virksomheder som LEGO, Kelsen Cookies og Co-Ro (Sunquick) samt VisitDenmark og Scandinavian Tourist Board. Arrangementet trak rigtig mange mennesker og blev en stor succes, som de kinesiske og danske arrangører og deltagere var meget glade for. Der var stor interesse fra pressens side, både ved det forudgående pressemøde og ved selve arrangementet. Frygten, for at den store forhal til museet ville stå mere eller mindre mennesketom, svandt hurtigt. Hundredvis af tilskuere strømmede til kort før start. Arrangementet afsluttedes med en konkurrence blandt alle tilskuere. Disse havde ved ankomsten fået en brik med et foto fra en kendt seværdighed i Syddanmark påført et nummer. For en sikkerheds skyld havde vi arrangeret det således, at der ville blive vindere blandt børnene. Børnene fik alle numre uner hundrede. Så da regionsformand Carl Holst skulle trække tre vindernumre fra H.C. Andersens høje hat, havde han fået at vide, at han skulle trække mindst ét under 100. Det forstod han godt – så godt, at han højt og tydeligt fra scenen råbte tre numre, der alle var under! Og så var der stor glæde i hele salen. Det var jo et sandt eventyr – vel at mærke af den slags, som ender godt!

Kig ud over publikum ved H.C. Andersen-eventen i Guangzhou i december 2014.

Efter en så stor international aktivitet i 2014 – listen kan sagtens suppleres med adskillige flere aktiviteter som deltagelse i internationale konferencer, modtagelse af udenlandske delegationer og udførte konserveringsfaglige konsulentydelser for udenlandske museer – kunne julefreden sænke sig over OBM’s medarbejdere. Og så alligevel ikke helt. Vi var flere, som spændt ventede på, at Kinas næststørste tv-kanal, Hunan TV, skulle bringe et stort underholdningsshow – Tiantian Xiangshang. Showet sendes hver fredag aften mellem kl. 20.00 og 21.30 og ses af 200 mio. seere! Det show, vi ventede på, havde Danmark som fokus, og som optakt hertil havde Hunan TV haft et tv-hold på tyve mand og tre af de berømte unge værter i Danmark for at tegne et portræt af landet. Fredag den 26. december var dagen, hvor showet blev vist. Spændingen var stor hos os. Hvad havde man valgt fra Danmark? Efter en kort introduktion zoomede man ind på Odense og over de næste omkring 3 minutter præsenteredes H.C. Andersens Odense med klip fra bymidten, fra sejlads på Odense Å og ikke mindst fra H.C. Andersens Hus, hvor museumsinspektør Henrik Lübker tog imod og på fornem vis spillede med på de tre tv-værters interesse for H.C. Andersen. Med et knips bragte Henrik Lübker dem over i eventyrverdenen i Børnekulturhuset Fyrtøjet, hvor de unge spasmagere morede sig udklædt i eventyrdragter. En meget flot eksponering af Odense. Henrik Lübker fik mere tid end nogen af de andre danske deltagere: Kronprinsen, der i øvrigt blev kaldt Joachim, statsminister Helle ThorningSchmidt og udenrigsminister Martin Lidegaard. Jo, endnu et eventyr for H.C. Andersens Odense var skabt!

Fra overrækkelsen af præmier til vinderne af Danmarks-lotteriet ved H.C. Andersen-eventen i Guangzhou. I midten ses den kendte tv-værtinde, nuværende kanalchef ved CCTV Ms Ju Ping sammen med regionsformand Carl Holst, Region Syddanmark.
Museumsinspektør Henrik Lübker præsenterer over for de tre unge og meget kendte tv-værter fra Hunan TV den ældste kinesiske udgave af H.C. Andersens eventyr i museets samlinger. Fra tv-show et på Hunan TV. Foto er taget direkte fra tv-optagelserne.

Markedsføringen i tv-programmet er af en størrelse, som vi aldrig kunne have betalt som reklame. Nu håber vi på, at vi i august kan følge op med et program lavet af CCTV, Kinas svar på BBC. CCTV kommer på besøg sammen med Ms Ju Ping og to familier fra Kina for at opleve H.C. Andersens Odense og leve sig ind i digterens univers.

Det var lidt fra den globale arbejdsmark i 2014. Forude – i 2015 – venter allerede flere aktiviteter, som tegner til at blive spændende. I februar åbner vi særudstillingen Den romerske forbindelse på Møntergården om kontakten mellem Romerriget og Nordeuropa i antikken. Den italienske kulturminister har takket ja til at indvie udstillingen sammen med kulturminister Marianne Jelved. Ligeledes støtter man fra italiensk side et fælles seminar om forbindelserne mellem nord og syd. I foråret planlægger byen Qingdao i Kina at åbne et særligt hus med fokus på H.C. Andersen og Danmark. Dette sker i et samarbejde med Odense Bys Museer. Vores H.C. Andersen-udstilling skal i 2015 vises i tre kinesiske byer: Hangzhou, Nanjing og Dalian. Og som nævnt i indledningen vil Andersen ligeledes stå på programmet i Seoul sidst på året.

Fig. 14. Tv-værter morer sig i Børnekulturhuset Fyrtøjet. Fra tv-showet, som blev vist den 26. december på Hunan TV for 200 mio. seere. Foto er taget direkte fra tv-optagelserne.

Allerede tidligere på året vil vi være ude i verden med et andet emne, nemlig Carl Nielsen. I anledning af fejringen af 150-året for Carl Nielsens fødsel har flere byer bedt om at låne vores multimedieudstilling Carl Nielsen – Music is Life. Udstillingen skal bl.a. vises en måned i Philharmonien i Berlin, under Nielsen- og Sibelius-festivalen i Stockholm, senere i London, Manchester m.fl. En letvægtsudgave af udstillingen er under forberedelse, og om alt går vel, vil også den være på rejse, endog så langt væk som til Sydkorea.

Odense Bys Museer har således fuldt fokus på Odense – også når vi arbejder globalt – men vi nøjes ikke med at sidde og vente; vi drager ud og skaber kontakter og afvikler udstillinger, arrangementer og samarbejder! I det arbejde har vi lært meget af vores samarbejdspartnere i Salzburg, Malaga, Kassel m.fl., alle byer som er kendetegnet ved at være knyttet til verdensberømte personer. Vi har også noteret os, at skulle nogen fra officielt hold i Danmark være i tvivl om, hvem der har ansvaret for og viden om H.C. Andersen, så er denne væk nu. Det har Odense, som er H.C. Andersens hjemby – både dengang og i dag!

* Udstillinger og arrangementer omtalt i det foregående er muliggjort gennem samarbejde og med støtte fra en lang række virksomheder, institutioner og fonde fra såvel kinesisk som dansk side: Kongehuset, Kulturmini- steriet, Kulturstyrelsen, Den danske ambassade i Beijing, Det Danske Kulturinstitut i Beijing, Generalkonsulatet i Guangzhou, A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Augustinus Fonden, H.C. Andersen Fonden, Chinese Museum of Women and Children Beijing, Xi’an Museum, Guandong Museum, Jolsten Ltd. Shanghai, LEGO, Kopenhagen Fur, Kompan, Co-Ro, Guangdong Province, Region Syddanmark, H.C. Andersen Centret ved Syddansk Universitet, Ms Ju Ping, CCTV, Hunan TV, Hans Christian Andersen Theatrical Group, Shamian Primary School, Guangdong, Fudan University Shanghai, Kelsen Cookies, VisitDenmark, Scandinavian Tourist Board, Seoul City Government, Seoul History Museum og Funabashi Andersen Park, Japan.

©
- Fynske Minder - H.C. Andersens Hus / Barndomshjem

Viden

Søg i alle artikler
Mest søgte emner:
H.C. AndersenCarl NielsenArkæologiNonnebakkenHistorieDen Fynske Landsbyflere...