en

Erling Albrectsen

Museumsinspektør (1940-1971) (dr. phil. i forhistorisk arkæologi)

Biografisk artikel om Erling Albrectsen

Angler, saxere, jyder og fynboer i det 5. århundrede

Gravpladsen ved Gyngstrup

Vikingetidens Odense

Udgravninger ved Albani Torv i 1970 og byens ældste historie.

Tre fynske Guldfund

Gravskikkene i den ældre jernalder

Gravpladsen ved Skåstrup fra førromersk jernalder

Et vognhjul fra Nonnebo mose

Nye gravfund fra førromersk jernalder

Nye fund af skålsten

Grav 1687

Fra Vestfyns yngre stenalder

Nye fynske importfund fra den romerske jernalder

To nye votivfund fra den yngre bronzealder

En sølvring fra vikingetiden

Guldringen fra Bolbro

De fortsatte gravninger på Møllegårdsmarken

Gravpladsen på Møllegårdsmarken

Utilfredse kunder

Nye gravfund fra den førromerske jernalder

Guldringen fra Lavindsgårde

Flintflækker og frømænd

Runemonumentet ved Glavendrup

Bukkelurner

Fra Vestfyns Bronzealder

Udgravninger i Høed ved Flemløse

Bopladsen ved Ørslev, Vestfyn

Udgravning af en jernalderboplads i 1950'erne

Højfredningerne i Svendborg amt

Nye bopladsgruber fra jernalderen

Albani Torv

Overvejelser over Odenses ældste topografi i anledning af opgravninger i 1950'erne.

Stendysserne ved Holstenshuus

Højfredningerne i Odense Amt

Gåsestenen

Økseguden fra Lundsgård

Aske og potteskår

Et offerfund i Sludegårds mose

Den åbne dør

Det guldrige Fyn

Vejrupgårdfundet

Et jernalderfund fra Brockdorff

Jorden taler

Gravfundene på Fyn i førromersk jernalder

Tørvegravning på Fyn i den ældre jernalder

Skydebjergfundet

Norditalien og sydfyn

En gravhøj ved Håstrup

Oldsagsamlingen i ny dragt

En hilsen fra Fyns ældste stenalder

Slagvåben af rensdyrtak fundet på Fyn

Find Artikler

Leder du efter noget specielt, så kan du søge i alle artiklerne her