en
Forfattere

Livet i byen

Urbane praktikker, netværk og identitet i Odense i perioden 1100-1500

I 2013-14 udførte Odense Bys Museer en totaludgravning af det 2300 kvadratmeter store område, der i dag kaldes I. Vilhelm Werners Plads, og som er placeret centralt i middelalderbyen. De gode bevaringsforhold i området samt det store areal, der blev undersøgt, har givet et sjældent indblik i næsten hele karréens udvikling fra tidlig til sen middelalder – fra gade over baggård, til stræde med et stort genstandsmateriale og velbevarede strukturer så som boder, huse, stalde, latriner, stier, veje, hegn, affaldsdepoter og meget mere.
Med afsæt i disse arkæologiske undersøgelser samt inddragelse af samtidige skriftlige kilder skal et Ph.D-projekt etablere en ny arkæologisk tilgang til den urbane identitetsdannelse ved at analysere urbane praktikker og genstandenes biografi i et netværksperspektiv.
De centrale spørgsmål er følgende:
Hvordan kommer urbane praktikker til udtryk i den materielle kultur?
Hvorledes manifesterer byens lokale, regionale og transregionale netværk sig?
Hvordan påvirker ovenstående den urbane identitetsdannelse?

/

Byen er ofte blevet studeret som arena for middelalderens store politiske og kulturelle forandringer. Perspektivet ændres i dette projekt, ved at sætte mennesket i centrum igennem de fundne genstande og strukturer. Teorien bag er at det enkelte menneske påvirker det omgivende samfund gennem sine bevidste og ubevidste handlinger, herunder frembringelsen og brugen af materiel kultur.

I Odense kendes bebyggelsesspor tilbage fra 900-tallet og et igangværende projekt ved Odense Bys Museer undersøger byens opståen. Nærværende projekt fokuserer på tiden herefter, nemlig perioden fra 1100-1500.