en

Grubehuse i Hjulby

Langs motorvejen ved Hjulby, 4 km vest for Nyborg, undersøger arkæologer fra Odense Bys Museer i foråret og sommeren 2009 en meget omfattende og ikke helt ordinær bebyggelse fra sen jernalder, vikingetid og tidlig middelalder (ca. 600-1100 e.Kr.).

Delvis

cc by-sa
Delvis udgravet grubehus med samling af vævevægte.

Siden 1992 hvor de første udgravninger blev foretaget i Hjulby, har det stået klart at Hjulby-lokaliteten er noget specielt: afsøgninger med metaldetektor og udgravninger har således påvist omfattende spor af håndværksaktiviteter og handel gennem en periode på mere end 500 år. Hjulby-lokaliteten er strategisk placeret nær Storebæltskysten og naturhavnen ved Slipshavn, og samtidig ved den korteste rute over land mod Odense og det centrale Fyn. Det er således forståeligt at Hjulby skal ses som et centrum for handel og håndværk i tiden forud for købstaden Nyborgs opståen, og måske ligefrem kan opfattes som en forgænger for Nyborg (se artikel i Fynske Minder 2002).

Færdigudgravet

cc by-sa
Færdigudgravet grubehus.

Den igangværende udgravning i Hjulby er koncentreret omkring de mange grubehuse der findes på lokaliteten – indtil videre er der udgravet 60 af disse, hvilket gør Hjulby til den største grubehus-lokalitet på Fyn. Detektorafsøgninger i området har dog godtgjort at aktivitetsområdet strækker sig over et stort areal, og at der samlet må være tale om en bebyggelse med flere hundrede grubehuse. Grubehuse er en hustype, hvor gulvet er gravet omkring en halv til en hel meter ned i jorden, og hvor taget bæres af en stolpe i hver gavl. Mellem disse stolper har ligget en overligger hvorpå tagdækningen har hvilet. Fundene fra grubehusene viser hvilke typer håndværk der er blevet udført på stedet. Ten- og vævevægte, små knive, nåle og benprene viser at nogle grubehuse har været anvendt til tekstilproduktion. Jernbarrer, smedeslagger og vægtlodder viser at andre grubehuse har været anvendt til smedning og metalbearbejdning. Hertil kommer et meget omfangsrigt og varieret genstandsmateriale som enten er tabt i forbindelse med arbejdet i husene, eller er havnet i grubehusene efter at disse er forladt: Her skal blot nævnes mange fine fund af glasperler, nøgler, slibesten, pincetter, syle, benkamme, jernnagler og mønter.

Fuglefibula

cc by-sa
Fuglefibula fra kulturlaget.

I Hjulby findes desuden affaldslag (også kaldet kulturlag) der stammer fra bosættelsen på stedet. Sådanne affaldslag vil være bortpløjet på de fleste jernalder- og vikingetidsbopladser, men i Hjulby giver tilstedeværelsen af disse lag et indblik i aktiviteterne på stedet. Affaldslagene rummer et stort antal jerngenstande, slagge og knogler. Hertil kommer flere meget fine fibler (dragtspænder) der vidner om at smykkehåndværkere har arbejdet på stedet.

Fibula

cc by-sa
Fibula fra kulturlaget.

Når udgravningsresultaterne er færdigbearbejdet vil det således være muligt at tegne et billede af en værksteds- og handelsplads med kontakter og betydning langt udenfor lokalområdet.

Læs mere om Hjulby:
Mogens Bo Henriksen: Er Hjulby Nyborgs forgænger? Fynske Minder 2002, s. 155-186.
Mogens Bo Henriksen: Før Nyborg. Skalk 2003:5, s. 11-17.

Emner: Vikingetid

Mere 'Arkæologiske fortællinger'

Viden

Søg i alle artikler
Mest søgte emner:
H.C. AndersenCarl NielsenArkæologiNonnebakkenHistorieDen Fynske Landsbyflere...