en
Forfattere

Odense Adelige Jomfrukloster

Allan Larsen

Det fredede anlæg renoveres i øjeblikket for et tocifret millionbeløb af udviklings og bevaringsselskabet Realea A/S. De arkæologiske undersøgelser udføres af Odense Bys Museer og omfatter overvågning og registrering af det jorddækkede bygningsrester af det oprindelige anlæg som fritlægges under arbejdet.

Odense

cc by-sa
Odense Adelige Jomfrukloster

De hidtidige undersøgelser har vist, det oprindelige anlæg, opført 1504-1508 af  Jens Andersen Beldenak som bisperesidens, har været et symmetrisk trefløjet anlæg, hvoraf sidefløjene i dag er forsvundet. På den åbne side mod åen har der været en spærremur så der opstod et lukket anlæg, dog med en form for terasse på arealet ned mod åen.

Den nuværende sidefløj af bindingsværk står på resterne af den middelalderlige fløj. I forbindelse med understøbning af fundamenter og etablering af nyt gulv bliver murrester og bevarede gulve undersøgt og bevaret for eftertiden.

Understøbning

cc by-sa
Understøbning af fundament

Læs mere om renoveringen på www.realea.dk under “igangværende projekter”

Emner: Middelalder

Mere 'Arkæologiske fortællinger'

Viden

Søg i alle artikler
Mest søgte emner:
H.C. AndersenCarl NielsenArkæologiNonnebakkenHistorieDen Fynske Landsbyflere...