en

Pudsigt fund øst for Sønder Nærå

Ved Tarup øst for Sønder Nærå, fandt arkæologer fra Odense Bys Museer spor efter aktiviteter, der muligvis afspejler landbefolkningens gamle traditioner og ritualer. Fundet omfatter en lille samlet deponering af genstande, der tidligst må være sat i jorden sidst i 1800-tallet, men som formentlig bør dateres til 1900-tallet.

De

cc by-sa
De nedgravede sko, kistehåndtag, tallerkener og dejfad taget op mens låsen med nøgle og randen af dejfadet stadig ligger i nedgravningen.

Her var tale om en lille nedgravning (30 cm bred og 60 cm dyb). I nedgravningen fandtes nederst de stærkt nedbrudte rester af papir med en ikke tydbar påskrift. Herover lå en gammel lås med nøglen stadig siddende i. Derefter fandtes et par gamle lædersko, tre “ens” tallerkener med påtryk samt en fjerde tallerken og sidst håndtaget til en dragkiste e. l. Øverst var, som et beskyttende låg for hele herligheden, placeret et dejfad på hovedet. Det hele var meget fint og sirligt arrangeret.

Hvad er dette pudsige fund egentlig udtryk for?

Findestedet ligger i en langstrakt lavning på marken, men ikke umiddelbart ved nogen bygninger eller spor af sådanne. Der kan således dårligt være tale om et tilfældigt fund af almindeligt affald.

Den næste tanke, der slog os, var at her kunne være tale om rester efter børns skattejagt eller andre lege. Det meget dybe hul synes dog at tale imod en sådan tolkning, da det ville være mere forventeligt at børn deponerede sagerne i en ringere dybde og tæt ved et genkendeligt sted, f.eks. ved et træ, en sten  e. l. Næste tolkningsforslag gik ud på, at der kan være tale om sager nedgravet som et resultat af frygt. I den forbindelse er perioden omkring Anden Verdenskrig nævnt. Dog kan man også her indvende, at det virker dumt at nedgrave lædersko og fajance for at passe på det – jorden er jo ekstrem hård ved netop sådanne materialer.

Da vi således står uden entydige forklaringer på fundet, har vi overvejet om der her er tale om lokale og meget gamle traditioner? Kan fundet sammenlignes med, hvad vi alle kender i tilknytning til bryllupper, hvor bruden skal bære noget blåt, lånt m.m.? Også dette ritual virker rodet og uforklarligt, hvis man ikke kender baggrunden herfor!

Det vides fra både Sverige og Danmark, at der blandt landbefolkningen har eksisteret mange ritualer og været en mere sejlivet fastholdelse af gamle traditioner, der kan genkendes helt tilbage til jernalderen. Er fundet fra Tarup de sidste vidnesbyrd om sådanne traditioner på Fyn?Hvis der blandt læserne er folk for hvem, denne eller lignende traditioner ikke forekommer fremmede, er museet meget interesseret i at høre nærmere.

Henvendelse til museumsinspektør Jesper Hansen (20901325).

Emner: Middelalder

Mere 'Arkæologiske fortællinger'

Viden

Søg i alle artikler
Mest søgte emner:
H.C. AndersenCarl NielsenArkæologiNonnebakkenHistorieDen Fynske Landsbyflere...