en
Forfattere

Tuekjærsholm

Allan Larsen

Forundersøgelsen af det i alt 45 ha. store areal er afsluttet og den egentlige undersøgelse iværksat. De omfattende udgravninger af bebyggelser fra sten-, bronze, og jernalder skal senest være afsluttet til 1 juni 2011. Allerede nu kan vi dog melde om en lang række fund af huskonstruktioner, stenøkser, lerkar, hegn, brønde osv.

Forundersøgelsen viste at der på arealet findes velbevarede rester af bebyggelse fra såvel jernalder som stenalder og evt. også bronzealder. Den brede vifte af fund giver arkæologerne en unik mulighed for at følge bebyggelsesudviklingen i en periode af Fyns forhistorie, der ikke er særlig veldokumenteret. Særligt velbevarede er en gruppe hustomter fra den førromerske jernalders ældre del (ca- 500-350 f. Kr).

Tuekjærsholm

cc by-sa
Tuekjærsholm

De gode bevaringsforhold skyldes, at der hen over husene ligger et tykt lag muld, som har beskyttet mod den moderne pløjning. Huset på billedet er ca. 12 meter langt og 5 meter bredt. Det er forsynet med døråbninger på de to langsider og der har i jernalderen stået dyr på stald i husets østlige ende, mens vestenden har dannet ramme om en families dagligdag.

Pt. er forundersøgelsen tilvejebragt, men der påregnes egentlige udgravninger senere.

Emner: Jernalder

Mere 'Arkæologiske fortællinger'

Viden

Søg i alle artikler
Mest søgte emner:
H.C. AndersenCarl NielsenArkæologiNonnebakkenHistorieDen Fynske Landsbyflere...