en
Forfattere

Kulturarven i landskabet

Museum Odense varetager kulturarven i landskabet, så fortidens levn og viden derom bliver bevaret for eftertiden.

 

Har du fundet noget?

Guide til amatørarkæologer om metaldetektorer

Skal du bygge? Guide til byggeherrer om arkæologi

Fredede fortidsminder

Beskyttede diger