en
Forfattere

Green Attraction certificering

Museum Odense belønnes med Green Attraction-certifikat

Efter gennem et par år at have sat fokus på grøn omstilling i hele organisationen og særligt i Den Fynske Landsby sikrer Museum Odenses museer sig nu det synlige bevis for sit arbejde med at tænke bæredygtigt i såvel formidling som energiforbrug – både over for gæster og i organisationen.

 

Fokus på bæredygtighed hos Museum Odense betyder, at der allerede gennem længere tid har været fokus på at vælge bæredygtige løsninger– fx dyrkes jorden i Den Fynske Landsby økologisk, ligesom der på alle museer indsamles affaldspapir, så det kan blive genbrugt som nyt papir.

➔ Læs mere om vores Bæredygtighedspolitik her.

 

”Klimaforandringer og overforbrug af ressourcer er alles problem. Museum Odense skal klart tage sit ansvar på sig gennem certificering og ved egne tiltag sætte et markant aftryk i retning af bæredygtighed på alle områder, hvor det er muligt”.

 

Denne ambitiøse strategi for Museum Odense blev skrevet ind i strategien sidst i 2021. Derfor er det en tilfreds direktør, der nu kan glæde sig over, at det lykkes Museum Odense som det første museum i Danmark at få en vifte af Green Attraction-certificeringer af sine enkeltmuseer. Juryen bag udvælgelsen udtrykker netop også ros for, at “det er meget tydeligt, at Museum Odenses vision om at gå i en grønnere retning, lader til at have forankret sig hos både ledelsen og medarbejderne. Visionen er allerede indarbejdet i driften af museerne Møntergården, H. C. Andersens Hus og Den Fynske Landsby”.

 

Netop i Den Fynske Landsby er der gjort en stor indsats for miljøarbejdet. I indstillingen fra juryen står videre, at ”I inddrager bæredygtighed og miljø i jeres kerneopgave … og giver jeres gæster håndgribelige oplevelser og stof-til-efter-tanke i relation til bæredygtighed, fællesskab, cirkularitet og naturen anno 2023. Ligeledes skal det store arbejde som medarbejderne i museumsbutikken har gjort for at sørge for at de produkter, der sælges i Den Fynske Landsby er miljøvenlige, certificerede og relevante fremhæves som eksempel på, at I vil skubbe jeres gæster og samarbejdspartnere i en grønne retning”.

 

Se certifikaterne her:

Diplom Den Fynske Landsby

Diplom H.C. Andersens Hus

Diplom Møntergården

 

  • Museum Odense er blevet certificeret med Green Attraction-certificeret med Den Fynske Landsby, H.C. Andersens Hus og Møntergården.
  • I organisationens bæredygtighedspolitik står bl.a. at museets bæredygtighedsarbejde omfatter FN’s verdensmål 4: Kvalitetsuddannelse, 12: Ansvarlig forbrug og produktion, 15: Livet på land og 17: partnerskaber for handling.

 

Green Attraction er etableret i samarbejde mellem Danske Zoologiske Haver & Akvarier (DAZA), Organisationen Danske Museer (ODM), Foreningen af Forlystelser i Danmark (FFD), Videnspædagogiske Aktivitetscentre (VPAC), HORESTA og med støtte fra Erhvervsfremme-midler. Læs mere her.