en
Forfattere

Organisation

Museum Odense er en statsanerkendt, selvejende museumsorganisation, der driver seks udstillingssteder og beskæftiger omkring 150 medarbejdere.

Bestyrelsen

Museum Odenses bestyrelse:

Simon Møberg Torp
Simon Torp, formand.
Dekan for humaniora på SDU

 

Brian Rønsholdt
Brian Rønsholdt, næstformand.
Managing Director. Ferrero Scandinavia AB

 

Signe Jungersted
Signe Jungersted.
CEO, Group NAO

 

Peter Rahbæk Juel
Peter Rahbæk Juel.
Borgmester, Odense Kommune

 

Rådmand Søren Windell
Søren Windell.
Rådmand, By- og Kulturforvaltningen, Odense Kommune

 

Henrik Thal Jantzen
Henrik Thal Jantzen.
Partner, advokat Hafnia Law Firm

 

Astrid la Cour, Bestyrelsesmedlem, Direktør for Frederiksbergmuseerne

Astrid la Cour.
Direktør for Frederiksbergmuseerne

 

Daniel Ravnholt Jørgensen.
Medarbejderrepræsentant, Arkæolog, Museum Odense

Direktøren

Direktør Henrik Harnow har ansvaret for den overordnede ledelse af Museum Odense.

Direktør, administrationschef og kommunikationschef udgør direktionen i Museum Odense. Museet ledes af et ledelsesteam på i alt otte personer, der udover direktionen består af tre udviklingschefer, børn- og ungechefen og den kommercielle chef.

Direktørens særlige opgaver er

  • Museets overordnede vision, strategi og mål
  • Overordnet ledelse
  • Betjening af museets bestyrelse
  • Fondskontakter og -strategier
  • Nationale netværk
  • Internationalt arbejde

Henrik Harnow

Henrik Harnow
Direktør
Email: hharn@odense.dk
Telefon: +4551303298

 

Teams

Museum Odense er organiseret i teams, der defineres som en gruppe mennesker, der arbejder sammen mod et fælles mål. Alle medarbejdere er en del af et team og arbejder dermed sammen om at indfri mål, der er defineret i museets strategi og handlingsplan.

 

Klik på billedet for at se en større udgave.

Ansvarsområder og vedtægter

Museum Odenses vedtægtsbestemte ansvarsområder omfatter arkæologi og nyere tids kulturhistorie, herunder mediehistorie, Den Fynske Landsby, digteren H.C. Andersen og komponisten Carl Nielsen.

Museet har arkæologisk ansvar for følgende kommuner: Assens, Middelfart, Nordfyn og Odense. Museets ansvarsområde inden for nyere tids kulturhistorie er Odense Kommune. Museet varetager tillige den lovpligtige kulturarvsforvaltning for nyere tid i Nordfyns Kommune.

Museet fungerer som nationalt og internationalt dokumentations-, forsknings- og formidlingscenter om digteren H.C. Andersen og komponisten Carl Nielsen. Udover udstillinger, publikationer m.m. nationalt indgår museet i en række internationale samarbejder med henblik på at formidle viden om de to kunstneres liv og værker.

Bygningskultur og kulturlandskabets udvikling er særlige fokusområder.

Inden for mediehistorie belyser museet produktion og forbrug af medier i Danmark forstået som tilstande og forandringer inden for den grafiske branche, den trykte presse samt de elektroniske og digitale medier.

Vedtægter for Museum Odense

 

Strategi

Strategi for Museum Odense for perioden 2022-2026 indeholder blik på de museale hovedområder, de fire brands – H.C. Andersens Hus, Den Fynske Landsby, Carl Nielsen Museet og Møntergården – for publikumsområdet, økonomi og drift samt HR-området.

Strategien i kort form kan ses og downloades her: 2024 – 2026 (kort)

Bæredygtighed

Museum Odense har indskrevet ambitionen om at blive et bæredygtigt museum i vores vision og strategi.

Læs om vores  bæredygtighedspolitik 

Bæredygtighedspolitik til download: Bæredygtighedspolitik for Museum Odense

 

Green Attraction certificering

Museum Odense belønnes med Green Attraction-certifikat.
Læs om vores certificeringer her.

Medarbejdere

Oversigt over Museum Odenses medarbejdere

Museum Odenses historie

Museum Odense har eksisteret siden 1860.

Læs om Museum Odenses historie

Nyheder fra Museum Odense

Se oversigten over Museum Odenses seneste nyheder