en
Forfattere

Camilla Schjerning

Camilla Schjerning
Camilla Schjerning

Museumsinspektør, ph.d., cand.mag. i historie

Forskningsområde:

Forskning bredt inden for byhistorie og tidlig moderne tids kulturhistorie med et særligt fokus på hverdagens historie og fænomener som rum, materialitet, følelser, krop, køn og identitet.

Har beskæftiget sig med en række emner inden for byens kulturhistorie såsom kriminalitetshistorie, følelseshistorie, privatlivets historie samt forholdet mellem militær og privat i 1700-tallets by. Ph.d. fra Københavns Universitet med afhandlingen Følelsernes fællesskaber – Moralske følelser og sociale relationer i København 1771-1800.

Har i de seneste år især forsket i urbane identiteter, geografier og byfortællinger med bredt fokus på Odense – fra iscenesættelsen af identitet i offentlige ceremonier i byrummet til udviklingen af bybilleder og -fortællinger fra renæssancen og frem til i dag.

Forskningspublikationer

Schjerning, C. (2022) “Of chamber pots and scorned houses: Exposing hidden bodies and private matters in eighteenth-century Copenhagen” Vogt og Nauman (red.) Private/Public in 18th-Century Scandinavia. Bloomsbury.

 

Schjerning, C. (2020): ”Verdens bedste robotby; Byidentiet, erhvervspolitik og industrifortællinger i Odense 1980-2020” I: Jensen, Nevers og Toftgaard (red.): Nye industrihistorier: Robotbyen Odense og andre industribyer i forandring. Odense Universitetsforlag.

 

Schjerning, C. (2020). “An ancient and industrious place: Visual geographies and urban identity in a Danish provincial town, c. 1780–1915”. Urban History, 47(1), 63-85. doi:10.1017/S0963926819000208

 

Schjerning, C. (2019). ”Behind thin walls: Contested Spaces and Spheres of Authority in Late Eighteenth Century Copenhagen”, I: Chalus & Kaartinen (red) Gendering Spaces in European Towns, 1500-1914. Routledge, s. 184-199.

 

Schjerning, C. (2015). ”Følelsesgeografier og fællesskaber i København 1771-1800”. Temp – Tidsskrift for Historie, 6(11), 26-49. (hent pdf)

 

Schjerning, C. (2014). “Feeling Civic: Emotions, Gender and Civic Identity in Late Eighteenth Century Copenhagen” I: Cowman et al (red) Gender in Urban Europe: Sites of Political Activity and Citizenship. Routledge, s. 33-41.

 

Schjerning, C. (2013): Moralske følelser og sociale relationer i København 1771-1800. Upubliceret ph.d.-afhandling. Københavns Universitet.

Videnspublikationer

Schjerning (2022) ”Fra Odinsvi til O-Town. Byfortællinger og identitet i 1.000 år”. Odense Bys Museers Årbog

Schjerning (2021) Fra Odinsvi til O-Town : byfortællinger og identitet i Odense 988-2021. Odense Bys Museer.

Schjerning (2021) ”Knudepunkt eller bump på vejen? Storebæltsforbindelsen og byudvikling i Odense 1980-2000”. Fynske Årbøger, s. 145-157.

Schjerning (2020), ”Robotbyen Odense, industri og fortællinger i det 21. århundrede”, Odense Bys Museers Årbog.

Schjerning (2016), ”Begravet i kålhaven – Mysteriet om barneliget i Møntestræde”, Odense Bys Museers Årbog. (læs artikel)

Schjerning og Ammons (2015), ”Fire fynske kvinder på tinge”, Fynske Årbøger, s. 135-50.

Scjerning (2015), “Kampen om byens rum – om centrale rum og sociale identiteter i 1700-tallets Odense”, Odense Bys Museers Årbog (læs artikel)

Redaktionsarbejde

”Den (u)rene by: teknologier, identiteter og geografier”, Særnummer af Kulturstudier, December 2016.
pdf