en
Forfattere

H.C. Andersen – viden og samlinger

H.C. Andersen er født i Odense i 1805 og i dag er hans eventyr kendt og elsket verden over. Siden H.C. Andersens Hus åbnede i 1908 har museet opbygget en samling af viden, manuskripter, klip, tegninger og meget andet fra Andersens hånd samt effekter fra hans liv.

Museet har udgivet hundredvis af artikler om digteren og hans værk. Søg selv i alle artikler om H.C. Andersen eller få inspiration til at dykke ned i de digitale samlinger.

Om H.C. Andersen

 

Hans Christian Andersen blev født i Odense den 2. april 1805 som søn af skomagersvenden Hans Andersen og vaskekonen Anne Marie Andersdatter. I dag er hans eventyr kendt og elsket verden over, og siden det ikoniske gule hjørnehus åbnede som museet H.C. Andersens Hus i 1908 har Museum Odense opbygget en samling af manuskripter, klip, tegninger og meget andet fra Andersens hånd samt effekter fra hans liv.

I barndommen var fantasilivet H.C. Andersens yndlingsbeskæftigelse, og stærkt påvirket af teatret i Odense besluttede han sig som 14-årig at søge lykken ved Det Kongelige Teater i København. H.C. Andersen var i en treårig periode knyttet til Det Kongelige Teater uden fast gage, indtil han i 1822 modtog sin afsked.
Samme år udgav H.C. Andersen under pseudonym sin første bog – Ungdoms-Forsøg. En tragedie fra denne bog indleverede forfatteren til Det Kongelige Teater. Stykket blev afvist, men samtidig blev teaterdirektionen enig om at hjælpe den unge forfatter til en uddannelse.

Skoleårene 1822-29 prægede H.C. Andersen på godt og ondt. Han tilegnede sig på den ene side viden og dannelse men på den anden side led han frygt og mindreværdsfølelse under den strenge skolemester Simon Meislings tyranni. Efter Examen Artium (1828) udgav H.C. Andersen sine første værker under eget navn, og efter den afsluttende Anden Examen (1829) besluttede den unge cand. phil. at hengive sig til digtergerningen på fuld tid.

Den første tid af forfatterskabet (1828-1835) er præget af rig fantasi, lystighed og vovemod, og unge forfatter prøvede kræfter med mange genrer. 1835 markerer digterens store gennembrud først og fremmest gennem romanen Improvisatoren, men også gennem udgivelsen af de første eventyr: Eventyr fortalte for Børn. Samme år havde digteren sit udenlandske gennembrud, hvor han i den første tid var kendt og agtet for sin romankunst.

Højdepunktet i H.C. Andersens karriere fandt sted i Tyskland 1846 og England 1847, hvor han blev hyldet på det overdådigste. Trods den mageløse anerkendelse i udlandet havde H.C. Andersen arge modstandere i Danmark. På Det Kongelige Teater havde digteren sine største kampe og nederlag, men efter teatrets monopol blev ophævet, kunne H.C. Andersen fejre sit gennembrud på folketeatret Casino.

H.C. Andersens stigende berømmelse beroede i høj grad på hans eventyr og historier, som i digterens levetid blev oversat til et da uhørt antal af sprog. H.C. Andersen rejste uhyre meget og skulle vi gøre digteren kunsten efter, måtte vi rejse uden for vort lands grænser hver femte dag i hele vores voksenliv. H.C. Andersen kendte derfor Europa meget godt og havde en stor omgangs- og venskabskreds blandt Europas notabiliteter inden for kunst og videnskab samt ved hofferne. Kort før sin død blev han fra England hædret som den største nulevende forfatter. H.C. Andersen døde den 4. august 1875, og begravelsen havde international bevågenhed.

I grel kontrast til digterens lykkelige karriere og enorme succes står H.C. Andersens personlige ulykke: Han havde ikke held i kærlighedslivet og henlevede hele sit liv i ensomhed og plaget af bekymringer. I dansk kulturhistorie er H.C. Andersen uden tvivl den mest interessante personlighed. Hans frodige fantasi og skabertrang har ikke alene præget den danske litterære stil, men også det danske sprog. Blandt sine samtidige var H.C. Andersen radikal og moderne, og med hans grundige kendskab til den europæiske kunstscene, gav han et frisk pust henover den hjemlige. Hans sprudlende fantasi, fine iagttagelsessans, empati og eksperimenterelyst kommer ikke alene stærkt til udtryk i hans litterære produkter og private skrifter, men også i hans billedkunst i form af tegninger, klip, kollager og billedbøger.