en
Forfattere

H.C. Andersens Odense for skoler og ungdomsuddannelser

Odense er H.C. Andersens fødeby – og selvom meget er ændret, siden han blev født i 1805, kan I stadig opleve en del af den by, som digteren voksede op i.

Kom med rundt og få historien om H.C. Andersens barndom i Odense, og hør, hvordan oplevelserne i forfatterens barndom har været med til at forme nogle af de eventyr, vi alle kender i dag.

Rundvisningen starter ved H.C. Andersens Hus og går derfra videre forbi både H.C. Andersens fødehjem og barndomshjem. Undervejs gøres stop ved steder, som havde betydning for H.C. Andersen og hans barndom i Odense.

Ruten rundt er ca. 3 km og går blandt andet via brosten og stier. Så vær opmærksom på, at turen ikke egner sig for dårligt gående.

Rundvisningen tilpasses målgruppen.

Gratis adgang

Entréen til museet er gratis for børn og voksne, når besøget sker som et led i undervisningen eller institutionsbesøg.*

Den gratis entre gælder for følgende grupper og uddannelser:

  • Børn, pædagoger og dagplejere fra dagplejegrupper, vuggestuer, børnehaver og SFO’er.
  • Elever, studerende, lærere, undervisere og pædagogiske personale fra grundskoler, gymnasiale uddannelser, øvrige videregående uddannelser og VUC (voksen-undervisnings-centre).
  • Integrationsskoler (sprogskoler og sociale netværk under temaet integration i Odense Kommune).
  • Lærere og pædagogisk personale har ligeledes gratis adgang i forbindelse med forberedelse af et besøg. Lærere og undervisere skal medbringe dokumentation i forbindelse med forberedelse. Dokumentation kan være en udfyldt EAN-blanket eller en rekvisition fra skolens kontor.
  • Hjemmeundervisere, der ønsker at besøge museet, skal fremvise dokumentation. Dette kan være et skriv fra kommunen, hvor det bekræftes, at man hjemmeunderviser, eller et medlemsbevis fra foreningen ”Fri Læring”. Der gives gratis adgang til én hjemmeunderviser pr. barn.

*Der gives ikke gratis entre i weekender og skoleferier.